Stresshåndtering på arbejdspladsen

I Danmark er der hver dag 140.000 sygemeldinger. 35.000 af dem er stressrelaterede – Hver eneste dag!

 • Hver tredie under 25 føler sig stresset.
 • Hver fjerde studerende bliver forsinket på uddannelsen pga. stress!
 • 53,5% af de arbejdsløse (ca. 80.000) føler sig stressede.
 • Hver anden HK'er har haft stress.
 • 62,4% af førtidspensionisterne føler sig plaget af stress.
 • 23,1% af beskæftigede oplever et højt stress niveau.

 

Medarbejdere der er glade for at gå på arbejde er et langt større aktiv for virksomheden end medarbejdere der er stressede og nedslidte.

Mennesker der gør deres arbejde mens de slapper af, opnår bedre resultater end mennesker der arbejder under pres.

At slappe af både fysisk og psykisk er noget alle kan lære. Nøjagtig som vi kan lære at cykle, at skrive eller at svømme.

Mindfulness er en mere vågen måde at forholde sig til omverdenen på og nogle af fordelene ved at lære Mindfulness er:

 

 • Du opdager at multitasking er en effektiv måde at være ineffektiv på.
 • Du bliver bedre til at sætte grænser.
 • Du vil hurtigt få en følelse af at være 'oven på'.
 • Du kan opdage stress langt tidligere.
 • Du bliver bedre til at slappe af
 • Nattesøvnen bliver ofte bedre og dermed bliver du mere udhvilet.
 • Du bliver bedre til at sige både til og fra.

 

Vi har arbejdet med Mindfulness siden 1990. Vi holder kurser løbende og kommer gerne ud til jer. Tlf.: 28 94 68 00